Een collectief, betaalbaar en kwalitatief renovatietraject

Het project Reno-Lab-C wil een aanpak realiseren voor collectieve renovaties bij particuliere eigenaars/verhuurders die vandaag niet aan renoveren toekomen. 

In de historische wijken van Sint-Jans-Molenbeek zullen een 80-tal woonscans en een 30-tal diepteanalyses worden uitgevoerd. Een doelgroep, die nu vaak de architect niet betrekt bij het nadenken over hun woning, participeert om zo samen te komen tot een lange termijnvisie op de duurzaamheid van hun woning. Inzicht geven in de energieprestatie en een goed (financieel) plan worden gecombineerd met een geïntegreerd pakket voor collectieve renovatie. Naast de financiële en ecologische voordelen komt het project ook tegemoet aan de grote vraag naar het wegnemen van de zorgen omdat administratieve en praktische rompslomp vermindert. De moeilijke zoektocht naar aannemers, aanbesteding, opvolging valt voor een stuk weg. Naast de verbetering van de gezondheid en het comfort van de woningen wordt ook de haalbaarheid van hergebruik van materialen onder de loep genomen en er worden nieuwe financieringsvormen onderzocht. Indien relevant wordt er voor ouderen en personen met een beperking zorgwoningconcepten uitgewerkt.

Aan de hand van deze cases in Sint-Jans-Molenbeek zal een draaiboek worden opgesteld dat bij opschaling gehanteerd kan worden.